Lokalplan nr. 521

Lokalplan nr. 521

Forslag til lokalplan nr. 521 - Boligområde ved Borgergade i Løgstrup

Vedtaget af  Teknisk Udvalg den 27. februar 2019
Offentliggjort: Torsdag den 14. marts 2019
Høringsfrist: Torsdag den 11. april 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Line Kidmose 87 87 86 20

Se forslag til lokalplan nr. 521 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 1.

 

Sidst opdateret: 24.04.2019