Lokalplan nr. 520

Forslag til lokalplan nr. 520 - Boligområde i Rødkærsbro

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 27. marts 2019
Offentliggjort: Torsdag den 4. april 2019
Høringsfrist: Torsdag den 2. maj 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling. Der er ikke indkommet høringssvar til forslaget.

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning.

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Mads Noermark Andersen 87 87 86 43

Se Forslag til lokalplan nr. 520 (pdf)
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 3.

 

Sidst opdateret: 03.05.2019