Lokalplan nr. 518

Forslag til lokalplan nr. 518 og kommuneplantillæg nr. 35 - Udvidelse af erhvervsområde ved Foulum

Vedtaget af Byrådet den 27. februar 2019
Offentliggjort: Torsdag den 7. marts 2019
Høringsfrist: Torsdag den 2. maj 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering
Da planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport.

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Rikke Gramstrup Jensen 87 87 86 24

Se forslag til lokalplan nr. 518 og kommuneplantillæg nr. 35 (pdf).
Se miljøvurdering (pdf).
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 21.

 

Sidst opdateret: 03.05.2019