Lokalplan nr. 516

Forslag til lokalplan nr. 516 og kommuneplantillæg nr. 33 - Boligområde Kolbækvænget

Vedtaget af Byrådet den 27. februar 2019
Offentliggjort: Torsdag den 7. marts 2019
Høringsfrist: Torsdag den 2. maj 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering

Da planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport.

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Janne Berg
87 87 86 22

Se Forslag til lokalplan nr. 516 og kommuneplantillæg nr. 33 (pdf).
Se Miljørapport (pdf)
Se Byrådets vedtagelse.Sag nr. 20.  
Sidst opdateret: 03.05.2019