Lokalplan nr. 515

Forslag til lokalplan nr. 515 - Boligområde ved Rishøjen i Bjerregrav

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 31. oktober 2018
Offentliggjort: Torsdag den 22. november 2018
Høringsfrist: Torsdag den 20. december 2018

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Konsulent Anders Juul Jellesen
92 44 34 39

Se forslag til lokalplan nr. 515 (pdf)
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse onsdag 31. oktober 2018. Sag nr. 5.

 

Sidst opdateret: 06.02.2019