Lokalplan nr. 513

Lokalplan nr. 513

Forslag til lokalplan nr. 513 og kommuneplantillæg nr. 31 - Boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg

Vedtaget af Byrådet den 27. februar 2019
Offentliggjort: Mandag den 4. marts 2019
Høringsfrist: Mandag den 1. april 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde 

Kontaktperson
Line Kidmose 87 87 86 20

Se forslag til lokalplan nr. 513 og kommuneplantillæg nr. 31 (pdf).
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 19.

 

Sidst opdateret: 24.04.2019