Lokalplan nr. 512

Lokalplan nr. 512

Forslag til lokalplan nr. 512 og kommuneplantillæg nr. 29 - Vindmølleområde syd for Vinge

Vedtaget af Byrådet den 22. maj 2019
Offentliggjort: Torsdag den 6. juni 2019
Høringsfrist: Torsdag den 15. august 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering
Da planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport med miljøvurdering af planforslag og af det ansøgte projekt.

Borgermøde
Der er afhold borgermøde den 27. juni 2019  i  Tjelecenteret, Tjelevej 9, Ørum, 8830 Tjele

Kontaktperson
Rasmus Trangbæk Kjærsgaard
87 87 86 31

Se forslag til lokalplan nr. 512 (pdf)
Se kommuneplantillæg nr. 29
Se miljørapport (pdf)

Politiske beslutninger
Byrådet den 20. juni 2018 (sag nr. 12)
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29. august 2018 (sag nr. 6)
Byrådet den 30. januar 2019 (sag nr. 8)
Byrådets den 22. maj 2019. (Sag nr. 3)

 

Sidst opdateret: 11.01.2020