Lokalplan nr. 511

Forslag til lokalplan nr. 511 og kommuneplantillæg nr. 30 - Ny Overlund Skole - "Lysningen"

Vedtaget af Byrådet den 22. april 2020
Offentliggjort: Fredag den 24. april 2020
Høringsfrist: Fredag den 19. juni 2020

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.


Yderligere information om trafikale tiltag i området kan findes via følgende link: Trafikforhold 

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Lokalplan:
Mads Noermark Andersen 8787 8643

Kommuneplantillæg:
Anette Vinther 8787 8623

Se forslag til lokalplan nr. 511 og kommuneplantillæg nr. 30 (pdf).
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 10.

 

Sidst opdateret: 23.06.2020