Lokalplan nr. 510

Forslag til lokalplan nr. 510 og kommuneplantillæg nr. 27 - Erhvervsvirksomhed ved Hobrovej, Roum

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2018
Offentliggjort: Torsdag den 20. december 2018
Høringsfrist: Torsdag den 14. februar 2018

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering
Da planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport.

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde


Kontaktperson
Anders Ebsen Jellesen
Konsulent
92 44 34 39

Se forslag til lokalplan nr. 510 og kommuneplantillæg nr. 27 (pdf).
Se Miljørapport (pdf)
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 6.

 

Sidst opdateret: 19.03.2019