Lokalplan nr. 509

Forslag til lokalplan nr. 509 og kommuneplantillæg nr. 26 - Boligområdet Egeskoven i Viborg

Vedtaget af Byrådet den 21. november 2018
Offentliggjort: Mandag den 3. december 2018
Høringsfrist: Mandag den 28. januar 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering
Da planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport.

Borgermøde
Der blev afholdt borgermøde torsdag den 17. januar 2019 kl. 17.15 i Multisalen på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Kontaktperson
Janne Berg
87 87 86 22

Se forslag til lokalplan nr. 509 og kommuneplantillæg nr. 26 (pdf).
Se Miljørapport (pdf)
Se Byrådets vedtagelse 21. november 2018. Sag nr. 9.

 

Sidst opdateret: 06.02.2019