Lokalplan nr. 509

Forslag til lokalplan nr. 509 og kommuneplantillæg nr. 26 - Boligområdet Egeskoven i Viborg

Vedtaget af Byrådet den 21. november 2018
Offentliggjort: Mandag den 3. december 2018
Høringsfrist: Mandag den 28. januar 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling. Der er ikke indkommet bemærkninger til udbygningsaftalen.

Miljøvurdering

Da planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde torsdag den 17. januar 2019 kl. 17.15 i Multisalen på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Udbygningsaftale

Viborg Kommune skal i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslag nr. 509 indgå et udkast til udbygningsaftale med bygherre. Såfremt lokalplanen vedtages endeligt, fastlægger udbygningsaftalen, at:

Ejer af areal ved Egeskovvej finansierer etablering af en venstresvingsbane ved den fælles indkørsel til 2 boligområder og med krydsningshelle for bløde trafikanter samt en indsnævring på Egeskovvej.

Det er kun bemærkninger til udkast til udbygningsaftale, som kan indsendes og de skal være modtaget senest torsdag, den 2. maj 2019. Benyt boksen "Indsend bemærkning". 

Kontaktperson
Janne Berg
87 87 86 22

Se forslag til lokalplan nr. 509 og kommuneplantillæg nr. 26 (pdf).
Se Miljørapport (pdf)
Se Byrådets vedtagelse 21. november 2018. Sag nr. 9.
Se Udbygningsaftale med Bent Werner Jensen

 

Sidst opdateret: 27.05.2019