Lokalplan nr. 506

Forslag til lokalplan nr. 506 og kommuneplantillæg nr. 42 - Område til offentlige formål ved Gl. Tjelevej i Ørum

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. juni 2019
Offentliggjort: Torsdag den 27. juni 2019
Høringsfrist: Torsdag den 8. august 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Line Lund Kidmose
87 87 86 20

Se forslag til lokalplan nr. 506 og kommuneplantillæg nr. 42 (pdf).
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 18.

 

Sidst opdateret: 02.09.2019