Lokalplan nr. 505

Forslag til lokalplan nr. 505 og kommuneplantillæg nr. 25 - Centerområde syd for Østergade i Bjerringbro

Vedtaget af Byrådet den 27. februar 2019
Offentliggjort: Fredag den 1. marts 2019
Høringsfrist: Fredag den 26. april 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der blev afhold borgermøde tirsdag den 2. april 2019 i Viften på Gudenåhuset i Bjerringbro

Kontaktperson
Mette H. Hummelshøj 87 87 86 39

Se forslag til lokalplan nr. 505 og kommuneplantillæg nr. 25 (pdf).
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 18.

 

Sidst opdateret: 08.06.2019