Lokalplan nr. 502

Lokalplan nr. 502

Forslag til lokalplan nr. 502 og kommuneplantillæg nr. 36 - Område til rekreativ bypark med cafe mm. ved Sønæs i Viborg

Vedtaget af Byrådet den 22. maj 2019
Offentliggjort: Tirsdag den 28. maj 2019
Høringsfrist: Fredag den 28. juni 2019

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 28. juni 2019. Benyt boksen "Indsend høringssvar"

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes borgermøde tirsdag den 11. juni 2019 kl. 17.30 i Multisalen på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Kontaktperson
Mette H. Hummelshøj 87 87 86 39

Se forslag til lokalplan nr. 502 og kommuneplantillæg nr. 36 (pdf).
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 12.

 

Sidst opdateret: 29.05.2019