Lokalplan nr. 498

Forslag til lokalplan nr. 498 og kommuneplantillæg nr. 18 - Teknisk område til biogasanlæg på Sønderupvej 1, 8830 Tjele

Vedtaget af Byrådet den 27. februar 2019
Offentliggjort: fredag den 1. marts 2019
Høringsfrist: lørdag den 27. april 2019

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest lørdag den 27. april 2019. Benyt boksen "Indsend dine bemærkninger"

Udbygningsaftale

Viborg Kommune skal i forbindelse med en endelig vedtagelse af planerne indgå en udbygningsaftale med Viborg Bioenergi. Udbygningsaftalen vil fastlægge, at virksomheden finansierer en udbygning af T-krydset Sønderupvej/Tjele Møllevej og en udvidelse og asfaltering af overkørslen ved adgangsvejen til ejendommen Sønderupvej 1. Der foreligger et udkast til en udbygningsaftale jf. planlovens § 21b.

Miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering

Da planen og det anmeldte projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport, der indeholder en miljøvurdering af planen og en miljøkonsekvensvurdering af projektet.
Læs mere om miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering her.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde mandag den 18. marts 2019 kl. 19.00 i Auditoriet på Aarhus Universitet (Foulum), Blichers Allé 20, 8830 Tjele.

Kontaktperson

Anna Dorte Nørgaard 
8787 8626

Se forslag til lokalplan nr. 498
Se forslag til kommuneplantillæg nr. 18
Se miljørapport
Se Byrådets vedtagelse den 27. februar 2019 (sag nr. 14)

 

Sidst opdateret: 24.04.2019