Lokalplan nr. 498

Forslag til lokalplan nr. 498 og kommuneplantillæg nr. 18 - Teknisk område til biogasanlæg på Sønderupvej 1, 8830 Tjele

Planforslagene har været i høring i perioden 1. marts til 27. april 2019.

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 2. maj 2019 at standse den videre planlægning, idet investorkredsen bag Viborg Bioenergi har bedt Viborg Byråd stille sagen i bero.

Kontaktperson

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard
Tlf. 8787 8631

 

 

Sidst opdateret: 21.09.2020