Lokalplan nr. 497

Forslag til lokalplan nr. 497 - Boligområde ved Fjordglimt i Ulbjerg

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 1. maj 2019
Offentliggjort: Torsdag den 9. maj 2019
Høringsfrist: Torsdag den 6. juni 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Janne Berg 87 87 86 22

Se Forslag til lokalplan nr. 497 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 4.

 

Sidst opdateret: 08.06.2019