Lokalplan nr. 496

Forslag til lokalplan nr. 496 og kommuneplantillæg nr. 17 - Centerområde ved Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg Baneby

Vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2018
Offentliggjort: Torsdag den 18. oktober 2018
Høringsfrist: Fredag den 30. november 2018

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Ricco Bødker Andersen 87 87 86 44

Se Forslag til lokalplan nr. 496 og kommuneplantillæg nr. 17 (pdf)
Se Byrådets vedtagelse onsdag 10. oktober 2018. Sag nr. 8

 

Sidst opdateret: 10.01.2019