Lokalplan nr. 495

Forslag til lokalplan nr. 495 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 - Boligområde vest for Ørnevej og Falkevej i Skelhøje

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. februar 2018
Offentliggjort: Torsdag den 8. februar 2018
Høringsfrist: Onsdag den 7. marts 2018

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 7. marts 2018. De skal sendes til plan@viborg.dk

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Janne Berg 87 87 86 22

Se forslag til lokalplan nr. 495 og kommuneplantillæg nr. 15  (pdf)
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 12

 

Sidst opdateret: 19.02.2018