Lokalplan nr. 494

Forslag til lokalplan nr. 494 - Boligområde vest for Møgeltoft, Viborg Vest

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 28. november 2018
Offentliggjort: Torsdag den 6
. december 2018
Høringsfrist: Torsdag den 31. januar 2019

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 31 januar 2019. Benyt boksen "Indsend dine bemærkninger"

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes borgermøde den 9. januar 2019 kl. 17.00-19.00 i Multisalen på Viborg Rådhus.


Kontaktperson
Janne Berg 8787 8622

Se Forslag til lokalplan nr. 494 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 3.

 

Sidst opdateret: 11.12.2018