Lokalplan nr. 487

Forslag til lokalplan nr. 487 og kommuneplantillæg nr. 10 - Boligområde ved Kolbækken i Hald Ege

Vedtaget af Byrådet den 19. december 2018
Offentliggjort: Torsdag den 17. januar 2019
Høringsfrist: Torsdag den 14. marts 2019

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 14. marts 2019. Benyt boksen "Indsend dine bemærkninger"

Miljøvurdering

Da planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde tirsdag den 19. februar 2019 kl. 17:15 i Multisalen på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Kontaktperson

Janne Berg
87 87 86 22

 

Se forslag til lokalplan nr. 487 og kommuneplantillæg nr. 10  (pdf).
Se Miljørapport (pdf).
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 13.

 

Sidst opdateret: 06.02.2019