Lokalplan nr. 487

Forslag til lokalplan nr. 487 og kommuneplantillæg nr. 10 - Boligområde ved Kolbækken i Hald Ege

Vedtaget af Byrådet den 19. december 2018
Offentliggjort: Torsdag den 17. januar 2019
Høringsfrist: Torsdag den 14. marts 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling. Der er ikke indkommet bemærkninger til udbygningsaftalen.

Miljøvurdering

Da planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde tirsdag den 19. februar 2019 kl. 17:15 i Multisalen på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Udbygningsaftale

Viborg Kommune skal i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslag nr. 487 indgå et udkast til udbygningsaftale med bygherrerne. Såfremt lokalplanen vedtages endeligt, fastlægger udbygningsaftalerne, at:

De 2 ejere af arealer ved Vejlevej (lokalplanforslag nr. 487) finansierer 2 fartdæmpende foranstaltninger på Koldingvej og en ny fællessti (ridesti) fra krydset Egeskovvej/Koldingvej til Viborg Rideskole.

Det er kun bemærkninger til udkast til udbygningsaftale, som kan indsendes og de skal være modtaget senest torsdag, den 2. maj 2019. Benyt boksen "Indsend bemærkning".

Kontaktperson

Janne Berg
87 87 86 22

Se forslag til lokalplan nr. 487 og kommuneplantillæg nr. 10  (pdf).
Se Miljørapport (pdf).
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 13.
Se Udbygningsaftale med Bach Gruppen A/S
Se Udbygningsaftale med Poul Erik Hansen

 

Sidst opdateret: 02.09.2019