Lokalplan nr. 484

Fornyet forslag til lokalplan nr. 484 og kommuneplantillæg nr. 6 - Centerområde ved Gartnerbakken/Viborgvej i Hammershøj

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. november 2017
Offentliggjort: Torsdag den 31. januar 2019
Høringsfrist: Torsdag den 28. februar 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Kontaktperson
Maja Bach Lembcke 87 87 86 21

Se fornyet forslag til lokalplan nr. 484 og kommuneplantillæg nr. 6 (pdf).
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 19.

 

Sidst opdateret: 24.04.2019