Lokalplan nr. 484

Forslag til lokalplan nr. 484 og kommuneplantillæg nr. 6 - Centerområde ved Gartnerbakken/Viborgvej i Hammershøj

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. november 2017
Offentliggjort: Torsdag den 23. november 2017
Høringsfrist: Onsdag den 20. december 2017

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der har været afholdt borgermøde den 7. december 2017 i Torvehallen, Jernbanegade 3, Hammershøj

Kontaktperson
Merete Aagaard 87 87 86 43

Se forslag til lokalplan nr. 484 og kommuneplantillæg nr. 6 (pdf).
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 19.

 

Sidst opdateret: 16.05.2018