Lokalplan nr. 481

Lokalplan nr. 481 - Centerområde ved Tingvej i Viborg

Forslag til lokalplan nr. 481 og kommuneplantillæg nr. 3 - Centerområde ved Tingvej i Viborg

Vedtaget af Byrådet den 30. august 2017
Offentliggjort: Torsdag den 7. september 2017
Høringsfrist: Onsdag den 1. november 2017

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering
Da planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport.

Borgermøde
Der har været afholdt borgermøde onsdag den 27. september 2017 på rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Kontaktperson
Anja Lena Jensen 8787 8628

Se forslag til lokalplan nr. 481 og kommuneplantillæg nr. 3 (pdf).
Se miljørapport
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 34.

 

Sidst opdateret: 03.11.2017