Lokalplan nr. 479

Lokalplan nr. 479 - Centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg

Forslag til lokaplan nr. 479 - Centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg

Vedtaget af Byrådet onsdag den 25. oktober 2017
Offentliggjort: Torsdag den 2. november 2017
Høringsfrist: Onsdag den 29. november 2017

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 29. november 2017. De skal sendes til plan@viborg.dk

Fornyet høring
Der har tidligere været et forslag til lokalplan nr. 479 i offentlig høring. På baggrund af et høringssvar til lokalplanforslaget, har Byrådet besluttet at ændre lokalplanforslaget og sende det i ny offentlig høring.

Med det nye lokalplanforslag gives der nu mulighed for henholdsvis 6 og 7 etagers bebyggelse på Falkevej 9 (tidligere 5 og 6 etager), samt mulighed for at bygge på den nordlige del af Falkevej 9.

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Kontaktperson
Ricco Bødker Andersen 87 87 86 44

Se forslag til lokalplan nr. 479 og kommuneplantillæg nr. 14 (pdf).
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 19. 

Sidst opdateret: 02.11.2017