Aflysning af lokalplan nr. 45-2

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 45-2 i Bjerringbro - Område til centerformål i Bjerringbro by

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 9. januar 2019
Offentliggjort: Torsdag den 24. januar 2019
Høringsfrist: Torsdag den 21. februar 2019

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 21. februar 2019. Benyt boksen "Indsend dine bemærkninger" 

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Kontaktperson

Anders Ebsen Jellesen
Konsulent
92 44 34 39

Se forslag til aflysning af lokalplan nr. 45-2 (pdf)
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 7.

 

Sidst opdateret: 06.02.2019