Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 455

379x180

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 455 - Banebyparken

Vedtaget af Teknisk Udvalgs den 12. august 2020
Offentliggjort: Torsdag den 20. august 2020
Høringsfrist: Torsdag den 17. september 2020

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Ricco Bødker Andersen 87 87 86 44

Se forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 455 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 3.

 

Sidst opdateret: 18.09.2020