Tillæg nr. 2 til lokalplan nr 452

Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 452

Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 452 - Erhvervs- og centerområde i Viborgs Nordvestlige bydel

Vedtaget af  Teknisk Udvalg den 25. april 2018
Offentliggjort: Torsdag den 3. maj 2018
Høringsfrist: Onsdag den 16. maj 2018

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Mette H. Hummelshøj 87 87 86 39

Se forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 452 (pdf)
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 5.

 

Sidst opdateret: 23.05.2018