Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 451

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 451 - Centerområde ved Vestergade 2 i Bjerringbro (Møllen)

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 4. juni 2019
Offentliggjort: Onsdag den 12. juni 2019
Høringsfrist: Torsdag den 27. juni 2019

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 27. juni 2019. Benyt boksen "Indsend høringssvar"

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Konsulent Anders Ebsen Jellesen
92 44 34 39

Se Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 451 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 3.

 

Sidst opdateret: 12.06.2019