Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437 - Varmepumpeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 29. januar 2020
Offentliggjort: Torsdag den 6. februar 2020
Høringsfrist: Torsdag den 27. februar 2020

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Hanne Tobiasen
87 87 86 05

Se forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 5.

 

Sidst opdateret: 28.02.2020