Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 408

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 408 - Område til boligformål og almen service ved Egevænget i Hald Ege

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 4. juni 2019
Offentliggjort: Onsdag den 12. juni 2019
Høringsfrist: Torsdag den 25. juli 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Konsulent Anders Ebsen Jellesen
92 44 34 39

Se Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 408 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 4.

 

Sidst opdateret: 01.08.2019