Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 402

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 402 - Centererhverv ved Holstebrovej i Viborg

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 18. september 2019
Offentliggjort: Torsdag den 26. september 2019
Høringsfrist: Torsdag den 10. oktober 2019

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Mads Noermark Andersen
87 87 86 43

Se Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 402. (pdf)
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 6.  

Sidst opdateret: 11.10.2019