Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 3.25

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 3.25 og kommuneplantillæg nr. 45 - Område til dagcenter, beskyttede boliger og ældreboliger på Parkallé og Parkvænget i Frederiks

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. juni 2019
Offentliggjort: Torsdag den 27. juni 2019
Høringsfrist: Torsdag den 8. august 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Konsulent Anders Ebsen Jellesen
92 44 34 39

Se forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 3.25 og kommuneplantillæg nr. 45 (pdf).
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 17.

 

Sidst opdateret: 02.09.2019