Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 - Hytter ved Bjerringbro Idrætspark

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 14. august 2019
Offentliggjort: Torsdag den 22. august 2019
Høringsfrist: Torsdag den 19. september 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde


Kontaktperson
Mads Noermark Andersen
87 87 86 43

Se forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 4.  

Sidst opdateret: 20.09.2019