Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 35

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 35 og kommuneplantillæg nr. 38 - Tjele Møllevej i Vammen

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. april 2019
Offentliggjort: Torsdag den 25. april 2019
Høringsfrist: Torsdag den 23. maj 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Anders Ebsen Jellesen
Konsulent
92 44 34 39

Se Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 35 og Kommuneplantillæg nr. 38 (pdf).
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 11.

 

Sidst opdateret: 27.05.2019