Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 318

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 318 - Boligområde ved Vordevej og Villumhøj, Løgstrup

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 14. august 2019
Offentliggjort: Torsdag den 22. august 2019
Høringsfrist: Torsdag den 19. september 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Mads Noermark Andersen
87 87 86 43

Se forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 318 (pdf)
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 3.

 

Sidst opdateret: 20.09.2019