Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg nr. 1 til lokalplan 315 - Billed over området

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315 - Boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 15. juni 2016
Offentliggjort: Torsdag den 23. juni 2016
Høringsfrist: Onsdag den 20. juli 2016

Høringsperioden er slut

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Maja Bach Lembcke 87 87 86 21

Se forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 1.

 

Sidst opdateret: 27.05.2019