Lokalplan nr. 20.LA.05.01 - Aflysning

Lokalplan nr. 20.LA.05.01

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 20.LA.05.01 - for et område til opførelse af vindmøller ved Åkjær

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget den 17. september 2020
Offentliggjort: Torsdag den 24. september 2020
Høringsfrist: Torsdag den 22. oktober 2020

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 22. oktober 2020. Benyt boksen "Indsend høringssvar"

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Jørgen Tryk Hansen 87 87 86 25

Se forslag til aflysning af lokalplan nr. 20.LA.05 (pdf)
Se Klima- og Miljøudvalgets vedtagelse. Sag nr. 2

 

Sidst opdateret: 24.09.2020