Tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 205

Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 205 - Boligområde i Møgelkær ved Viborg Vestby

Vedtaget af  Teknisk Udvalg den 22. april 2020
Offentliggjort: Torsdag den 30. april 2020
Høringsfrist: Torsdag den 28. maj 2020

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Mette H. Hummelshøj 87 87 86 39

Se forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 205 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 4.

 

Sidst opdateret: 29.05.2020