Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205

Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205 - Boligområde ved Møgelkær i Viborg

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 30. januar 2019
Offentliggjort: Torsdag den 7. februar 2019
Høringsfrist: Torsdag den 7. marts 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Anders Ebsen Jellesen
Konsulent
92 44 34 39

Se forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 7

 

Sidst opdateret: 11.04.2019