Lokalplan nr. 1.39 - delvis aflysning

Delvis aflysning af lokalplan nr. 1.39

Forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39 - For et eksisterende boligområde mellem Herningvej, Stadionvej og Ericavej i Karup

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 18. september 2019
Offentliggjort: Torsdag den 10. oktober 2019
Høringsfrist: Torsdag den 7. november 2019

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 7. november 2019. Benyt boksen "Indsend høringssvar"

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Line Lund Kidmose 87 87 86 2

Se forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 1.39
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 5.

 

Sidst opdateret: 09.10.2019