Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147B og tillæg nr. 1 til lokalplan 325

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147B og forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 325, samt Kommuneplantillæg nr. 12 - Erhvervsområde ved Lundborgvej/Vestre Ringvej i Viborg

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. februar 2018
Offentliggjort: Torsdag den 8. februar 2018
Høringsfrist: Onsdag den 21. februar 2018

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 21. februar 2018. De skal sendes til plan@viborg.dk

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Maja Bach Lembcke 87 87 86 21

Se forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147B  (pdf)
Se forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 325  (pdf)
Se forslag til kommuneplantillæg nr. 12  (pdf)
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse Sag nr. 14

 

Sidst opdateret: 08.02.2018