Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 137

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 137 - Boligområde ved Søndersøvej - Mosevænget

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 30. oktober 2019
Offentliggjort: Torsdag den 7. november 2019
Høringsfrist: Torsdag den 21. november 2019

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 21. november 2019. Benyt boksen "Indsend høringssvar"

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Mads Noermark Andersen
87 87 86 43

Se forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 137 (pdf)
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 5.

 

Sidst opdateret: 07.11.2019