Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 07.B.05.01

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 07.B.05.01 - Boligområde på Præstetoften i Vridsted

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 25. marts 2020
Offentliggjort: Torsdag den 2. april 2020
Høringsfrist: Torsdag den 23. april 2020

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Hanne Tobiasen
87 87 86 05

Se forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 07.B.05.01 (pdf)
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 2.