Lokalplan nr. 493

Detailhandel og boligområde ved Solvænget i Frederiks

Forslag til lokalplan nr. 493 og kommuneplantillæg nr. 13 - Detailhandel og boligområde ved Solvænget i Frederiks

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. december 2017
Offentliggjort: Tirsdag den 19. december 2017
Høringsfrist: Mandag den 22. januar 2018

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der har været afholdt borgermøde den 9. januar 2018 på Kulturhuset i Frederiks.

Kontaktperson
August Skovmand 87 87 86 38

Se forslag til lokalplan nr. 493 og kommuneplantillæg nr. 13 (pdf).
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 39.

 

Sidst opdateret: 16.05.2018