Lokalplan nr. 488

Lokalplan nr. 488

Forslag til lokalplan nr. 488 - Centerområde ved Markedsgade i Bjerringbro

Vedtaget af  Teknisk Udvalg den 29. november 2017
Offentliggjort: Torsdag den 7. december 2017
Høringsfrist: Onsdag den 10. januar 2018

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Maja Bach Lembcke  87 87 86 21

Se forslag til lokalplan nr. 488 (pdf)
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 1

 

Sidst opdateret: 19.02.2018