Lokalplan nr. 486

Lokalplan nr. 486 - Teknisk område til biogasanlæg ved Ø. Børstingvej i Iglsø

Forslag til lokalplan nr. 486 og kommuneplantillæg nr. 7 – Område til biogasanlæg ved Iglsø

Vedtaget af Byrådet den 25. oktober 2017
Offentliggjort: Onsdag den 1. november 2017
Høringsfrist: Tirsdag den 2. januar 2018

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering og VVM-redegørelse
Da planen og det anmeldte projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport, der indeholder en miljøvurdering af planen og en VVM-redegørelse for projektet.

Borgermøde
Der har været afholdt borgermøde den 30. november 2017 i Iglsø Forsamlingshus.

Kontaktperson
Anna Dorte Nørgaard, tlf. 87 87 86 26

Se forslag til lokalplan nr. 486 og kommuneplantillæg nr. 7 (pdf).
Se miljørapport
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 12.

 

 

Sidst opdateret: 19.02.2018