Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 133

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 133 - Domkirkeområdet

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 24. februar 2016
Offentliggjort: Torsdag den 3. marts 2016
Høringsfrist: Onsdag den 30. marts 2016

Høringsperioden er slut.

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Jørgen Tryk Hansen 87 87 86 25

Se forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 133 (pdf)
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Punkt 1.

 

Sidst opdateret: 19.03.2019