Aflysning af lokalplan nr. C.000-4

Forslag til aflysning af lokalplan nr. C.000-4 - For et centerområde ved Grønnegade og Rossensgade i Bjerringbro

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 1. maj 2019
Offentliggjort: Torsdag den 9. maj 2019
Høringsfrist: Torsdag den 6. juni 2019

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 6. juni 2019. Benyt boksen "Indsend dine bemærkninger"

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Line Lund Kidmose 87 87 86 20

Se forslag til aflysning af lokalplan nr. C.000-4 (pdf).
Se Teknisk Udvalg vedtagelse. Sag nr. 3.

 

Sidst opdateret: 08.05.2019