Lokalplan nr. 504 og Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433

Forslag til lokalplan nr. 504 - Bydelscenter ved Hamlen i Viborg Øst
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr 433 - Bydelscenter og centererhverv ved Asmild Centervej i Viborg
Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Vedtaget af  Byrådet den 5. september 2018
Offentliggjort: Torsdag den 13. september 2018
Høringsfrist: Torsdag den 8. november 2018

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde.

Kontaktperson

Maja Bach Lembcke 87 87 86 21

Forslag til lokalplan nr. 504 (pdf)
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433 (pdf)
Kommuneplantillæg nr. 23 (pdf)

Byrådets vedtagelse. Sag nr. 17

 

Sidst opdateret: 10.01.2019