Lokalplan nr. 489

Lokalplan nr. 489

Forslag til lokalplan nr. 489 - Centerområde nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby

Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018
Offentliggjort: Torsdag den 13. september 2018
Høringsfrist: Torsdag den 11. oktober 2018

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde.

Kontaktperson

Ricco Bødker Andersen 87 87 86 44

Forslag til lokalplan nr. 489
Byrådets vedtagelse. Sag nr. 16.

 

Sidst opdateret: 09.11.2018