Lokalplan nr. 475

Biogasanlæg AU-Foulum, Burrehøjvej 43, 8830 Tjele

Viborg Kommune og Miljøstyrelsen offentliggør hermed forslag til lokalplan nr. 475 med tilhørende miljørapport samt VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse vedrørende udvidelse af biogasanlægget på AU-Foulum, Burrehøjvej 43

Vedtaget af Byrådet den 21. juni 2017
Offentliggjort: Torsdag den 24. maj 2018
Høringsfrist: Torsdag den 19. juli 2018

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Baggrund

AU-Foulum har søgt om tilladelse til udvidelse af biogasanlægget og tilhørende forsknings- og demonstrationsfaciliteter på universitetets eksisterende biogasanlæg på Burrehøjvej 43, 8830 Tjele.

Miljøvurdering og VVM-redegørelse

Da lokalplanen og det anmeldte projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport, der indeholder en miljøvurdering af planen og en VVM-redegørelse samt et udkast til miljøgodkendelse for projektet.

Myndighed

Viborg Kommune er myndighed på lokalplan med tilhørende miljørapport og Miljøstyrelsen er myndighed på VVM-redegørelsen. Viborg Kommune er også myndighed for miljøgodkendelsen.

Se mere information om VVM-redegørelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk/FoulumBiogas

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde onsdag den 13. juni 2018 i Auditoriet på Aarhus Universitet, Tjele.

Kontaktpersoner

Miljøstyrelsen, Dana Østergaard, tlf. 93 59 71 03 (VVM-redegørelse)
Viborg Kommune, Anna Dorte Nørgaard, tlf. 87 87 86 26 (lokalplan og miljørapport)
Viborg Kommune, Edna Gardshodn, tlf. 87 87 56 08 (miljøgodkendelse)

 

Se forslag til lokalplan nr. 475 (pdf).
Se miljørapport (pdf)
Se VVM-redegørelse (pdf)
Se Udkast til miljøgodkendelse (pdf)
Se Byrådets vedtagelse den 21. juni 2017. Sag nr. 16.

Sidst opdateret: 30.08.2018