Byplanvedtægt nr. 4 for en del af Rødding by, delvis aflysning

Forslag om aflysning af del af Byplansvedtægt nr. 4 - Rødding by

Vedtaget af Teknisk Udvalg 21. marts 2018
Offentliggjort: Torsdag den 22. marts 2018
Høringsfrist: Onsdag den 18. april 2018

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Mette Hilsløv Hummelshøj 87 87 86 39

Se Aflysning af del af Byplanvedtægt nr. 4 (pdf)
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 2.

 

Sidst opdateret: 16.05.2018